lokalitet_nordfugløy_MH

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

 

Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland

Søker: Marine Harvest Norway AS org. 959 352 887

Søknaden gjelder: Endring av tillatt biomasse

Søkt størrelse: 6240 tonn MTB

Lokalitet: 11129

Nordfugløy Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º05,035` Ø 13º51,411`

Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no

Søknaden er annonsert i følgende aviser, Meløyavisa, Avisa Nordland og Norsk Lysingsblad. Søknaden i sin helhet med tilhørende dokumenter kan leses under. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknad_med_dokumenter_2.pdf

lokalitet_nordfugløy_MH.jpg

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS