Kunnskapsgrunnlag

I bunn for alt planarbeid ligger et kunnskapsgrunnlag basert på utviklingstrekk og utfordringer i Gildeskålsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kunnskapsgrunnlaget skal samle nåværende kunnskap om Gildeskålsamfunnet, med fokus på å beskrive karakteristiske utviklingstrekk. Det vil effektivisere og forenkle plan- og utviklingsarbeidet og sikre en helhetlig sammenheng. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere planbehovet i valgperioden og må tilpasses dette formålet.

Kunnskapsgrunnlaget, vedtatt av Kommunestyret 22.06.2023, finner du her:

Kunnskapsgrunnlaget 2023

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS