Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Kunnskapsgrunnlag

I bunn for alt planarbeid ligger et kunnskapsgrunnlag basert på utviklingstrekk og utfordringer i Gildeskålsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kunnskapsgrunnlaget skal samle nåværende kunnskap om Gildeskålsamfunnet, med fokus på å beskrive karakteristiske utviklingstrekk. Det vil effektivisere og forenkle plan- og utviklingsarbeidet og sikre en helhetlig sammenheng. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere planbehovet i valgperioden og må tilpasses dette formålet.

Kunnskapsgrunnlaget ble vedtatt i kommunestyret 18.06.2020.

Kunnskapsgrunnlag_Vedtatt_KST_180620

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS