To hender som holder i hverandre

Pårørendeskolen høsten 2023

Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. 

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 
 

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

• Hva er demens / demens og palliasjon
• Kommunikasjon og samarbeid med personer med demens
• Rettigheter og aktuelle lovverk 
• Hvilke tilbud har vi i kommunen, veien videre
• En pårørende forteller

5 samlinger:

2. ,9., 16., 23. og 30. oktober

Påmelding

Innen 27. September
Ta kontakt på Gibos eller ring 75 76 07 50.

Kursavgift: 300 kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)
(0 kr. per ekstra familiedeltager)

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.
Pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS