Kvalitetsplan for SFO - Skolefritidsordning

Sammen med Kvalitetsplan for skole og barnehage skal kvalitetsplan for Skole og Fritidsordningen ivareta helhet og sammenheng i lærings og utviklingsarbeidet for barn i Gildeskål kommune.

Arbeidet i skole og barnehage bygger på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og utvikle seg og strekke seg mot nye mål.

Skolefritidsordningen, som ikke en del av verken barnehage, grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives. 

Kvalitetsplanen er et styringsdokument for ansatte i SFO og for Oppvekst og kultur. Den skal også være en orientering til politikere i Gildeskål kommune om satsningsområder. Planen gir også grunnlag for kompetanseheving og kompetanseutvikling i Gildeskål kommune, samt gi en god informasjon til foresatte med barn i SFO.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS