Kvalitetsplan for skolen

Sammen med Kvalitetsplan for barnehage og skolefritidsordningen skal kvalitetsplan for skole ivareta helhet og sammenheng i lærings og utviklingsarbeidet for barnehage- og skolebarn i Gildeskål kommune.

Alt arbeid i barnehage og skole må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og utvikle seg og strekke seg mot nye mål.

Kvalitetsplanen er et styringsdokument for ansatte i skolene og for Oppvekst og kultur. Den skal også være en orientering til politikere i Gildeskål kommune om skolens satsningsområder. Planen gir også grunnlag for kompetanseheving og kompetanseutvikling i Gildeskål kommune, samt gi en god informasjon til foresatte med barn i skolene våre.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS