running_with_money_bags_800_8687 (1)_132x200

Lag og foreninger kan søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele ca. en milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og foreninger i 2013. Nytt av året er at minstegrensene og krav til revisor er redusert.

 

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede modellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert modell er
14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2013.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Idrettsanlegg
Lotteri- og stiftelsestilsynet har også oppgaven med å fordele momskompensasjon til anlegg som mottar spillemiddelstilskudd. I 2013 skal det deles ut 63,8 millioner kroner i denne ordningen. Søknadsfristen for årets tildeling var 1. mai 2013, og neste mulighet for å søke om momskompensasjon for anlegg som mottar spillemiddeltilskudd er 1. mai 2014.
Les mer om denne ordningen på www.momskompensasjon.no eller www.idrettsanlegg.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS