Elv i karstlandskapet 2, Foto: Sigrid Elise Lium

Lahko nasjonalpark

Referat og presentasjon fra åpent møte om arbeidet med forvaltningsplanen for Lahko nasjonalpark.

29. oktober ble det holdt et åpent møte om arbeidet med forvaltningsplanen for Lahko nasjonalpark. Se vedlagt referat og presentasjon fra møtet. Mer informasjon ligger på hjemmesiden til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Foto: Sigrid Elise Lium

Presentasjon infomøte 291019.pdf

Referat fra åpent møte i Gildeskål 291019.pdf

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS