Storfe

Landbruket i Gildeskål

Gildeskål kommune er opptatt av å legge til rette for aktiv drift av kommunens landbruksarealer, blant annet ved å ta hensyn til landbrukets interesser i arealplanlegginga.

2012-11-14

Investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer

Innovasjon Norge kan tilby tilskudd, lån og rentestøtte ved nybygg/påbygg/ombygging av driftsbygninger. De har også gode ordninger for tilskudd til etablerere; tilleggsnæringer.

2012-11-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS