Mennesker avstand

Korona-pandemien (Oppdatert 26.4.2021)

Retningslinjer for bruk av kommunens lokaler

Skolenes gymsaler og Gildeskål kulturhus er åpne for fysiske aktiviteter/trening på kveldstid for barn og unge under 20 år, og for voksengrupper på inntil 10 personer.

Søknader om bruk av gymsaler sendes til de enkelte skolene. Kontaktinformasjon finner dere HER.

Søknader om bruk av hallen i kulturhuset sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller i brev til postboks 54, 8138 Inndyr.

For alle aktiviteter i gymsaler og hall gjelder disse reglene fra 3..5.2021: 

 • Grupper for voksne kan ikke være større enn 10 personer.
 • Når det er praktisk mulig, kan hallen i kulturhuset deles av for to eller tre grupper.
 • Hver gruppe skal ha en hovedansvarlig.
 • Hovedansvarlig skal påse at overflater og utstyr rengjøres og at det luftes etter endt aktivitet.
  • Det må gjerne luftes underveis også.
  • For egen trygghet må man gjerne rengjøre kontaktflater også før bruk.
 • Garderober og dusjer skal ikke benyttes.
 • Hovedansvarlig skal registrere deltakerne på aktiviteten. Skjema for registrering kan lastes ned fra kommunens nettside eller fås utlevert på skolene/servicetorget.
 • Registreringsskjemaet leveres i lukket konvolutt til rektor (gymsalene) og servicetorget (kulturhus) for hver uke.
 • Lag/foreninger kan gjerne levere registreringsskjemaene samlet i en konvolutt.
 • Registreringsskjema kan lastes ned HER eller fås utlevert sammen med konvolutter på skolene / servicetorget.
 • Kommunen oppbevarer listene i 14 dager, og tar jevnlig stikkprøver for å sikre at rutinene for registreringsskjemaer blir fulgt. 

NB! Fra mandag 3. mai er reglene endret, de gjelder også for grupper med barn og ungdom, og alle skal levere registreringsskjema i etterkant.  

 

Den kommunale ungdomsklubben på Inndyr er åpen, andre klubber må gjøre en selvstendig vurdering. 
På nåværende tidspunkt kan vi ikke åpne for annet utlån av skolenes lokaler.

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS