Bilde Velkommen Ukraina

Leilighet eller hus til flyktninger fra Ukraina

Kommunen er bedt om å kartlegge hvor mange flyktninger vi kan bosette og har svært kort frist på å svare. Vi går derfor bredt ut for å finne ledige leiligheter eller hus i Gildeskål der vi kan bosette flyktninger.

Har du noe ledig - ta kontakt

Dersom du har noe ledig - kontakt kommunen snarest  og innen onsdag 9.mars kl. 18.00:

  • Ola Kaldager, tlf. 915 58 587
  • Vilde Stangeland, tlf. 415 46 904
  • Bjørn Magne Pedersen, tilf. 970 74 094

Vi trenger din kontaktinformasjon, hvilken boenhet som er ledig og fra når. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS