Frivilligsentral logo

Gildeskål Frivilligsentral

Meld inn aktiviteter for barn, unge og voksne

Frivilligsentralen ber lag/foreninger/organisasjoner om å melde inn sine faste aktiviteter for barn/unge og voksne!

I november (2021) inviterte Frivilligsentralen til et fellesmøte med temaet aktivitet for barn og unge. Hensikten var blant annet å få en grov oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i Gildeskål. Les møtereferatet her. 

Møtedeltakerne uttrykte ønske om en felles «plattform» med en fullstendig oversikt over alle aktivitetene i kommunen. 

For å følge opp dette, ønsker Frivilligsentralen nå å hente inn alle faste aktiviteter for å lage en oversikt/timeplan. Det vil lages en oversikt/timeplan over aktiviteter for barn og unge, og en oversikt over aktiviteter for voksne.

Dette for å løfte frivilligheten, synliggjøre/markedsføre aktivitetene og slik få flere med.

Frivilligsentralen ber derfor lag/foreninger/organisasjoner om å sende inn følgende opplysninger innen tirsdag 26. april:

  • Hva: hva slags aktivitet
  • Hvor: hvor foregår aktiviteten
  • Når: tidspunkt med ukedag og klokkeslett
  • Hvem: for hvilken aldersgruppe er aktiviteten
  • Lag/forening: hvilket lag/forening arrangerer aktiviteten
  • Kontaktperson: kontaktperson for aktiviteten med fullt navn og telefonnummer
  • Annet?

Sendes til daglig leder Gildeskål Frivilligsentral: stavil@gildeskal.kommune.no 

Frivilligsentralen håper så mange som mulig tar seg tid til å sende inn! Dere som frivillige gjør en ekstremt viktig og verdifull jobb som må løftes opp og frem!

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS