Gildeskål kirkested

Detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested

Melding om planvedtak og klagerett

Gildeskål kommunestyre vedtok den 09.03.23 detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested. Planen er vedtatt med innsigelse fra Nordland Fylkeskommune til område på plankart merket NH/T (næring/tjenesteyting). Innsigelsen sendes Kommunal- og distriktsdepartementet til avgjørelse, Planen for øvrig har rettsviskning jf. plan- og byggningslovens § 12-13 første ledd.

Dokumenter i saken finner du her:

Plankart.pdf

Planbestemmelser revidert 230123.pdf

Planbeskrivelse, datert 23.01.23.pdf

Samlet saksprotokoll.pdf

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr. Klagefristen er 3 uker regnet fra kunngjøring av planvedtaket.

Erstatning/innløsning

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsing etter samme lovs § 15-2 må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS