Solvikhaugen, illustrasjon

Detaljreguleringsplan for Solvikhaugen

Melding om planvedtak og klagerett

Kommunestyret vedtok i møte 09.03.23 Detaljregulering for Solvikhaugen.

Planen legger til rette for bygging av kombinert boliger/fritidshus samt naust, klubbhus og småbåthavn med flytebrygge og molo. 

 

Dokumentene i saken finner du her:

202103_Planbeskrivelse_Solvikhaugen

202103_Planbestemmelser_Solvikhaugen.pdf

202103_Plankart_Solvikhaugen.pdf

Samlet saksprotokoll.pdf

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr. Klagefristen er 3 uker regnet fra kunngjøring av planvedtaket.

Erstatning/innløsning

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsing etter samme lovs § 15-2 må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen

 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS