Veien på Jelstad

Midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

I 2018 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsfristen er 1. mai 2018.

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere antallet omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere oppfordres derfor til å søke om midler.

 

I vurderingen av søknadene vektlegges:

•Om tiltaket vil bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

•De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.

•Det blir lagt vekt på om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.

•Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekter som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

 

Les mer om ordningen, kriterier og hvordan du søker her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trafikksikkerhet/id2585319/

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS