Langsanden

Midler til omstilling og gjenåpning av reiselivet


Næringsdepartementet har bevilget 250 millioner kroner til likviditetsstyrking, som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen. Søknadsfrist er 15 september. 
Les mer på Gildeskål.com.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS