Husbanken logo

Midlertidige styrkingen av bostøtten

Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten for en periode, slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få støtte til høye strømutgifter. I tillegg får bostøttemottakere en ekstrautbetaling per måned. Tiltakene gjelder utbetalinger i januar, februar og mars.  

2022-04-25 Petter Kjærnes