Mobbeombud

Mobbeombudet i Nordland

Tirsdag 26.november hadde Gildeskål kommune besøk av Lasse Knutsen som er Nordlands eget mobbeombud!

Mobbeombudet var invitert hit til oss for å bidra i arbeidet med å sikre trygge og gode oppvektsvilkår for barn og unge i vår kommune. Kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur, folkehelsekoordinator, skole- og barnehagefaglig rådgiver, miløarbeider i skole, barnevern, kulturmedarbeider, rektorer i skoler, styrere i barnehager og ledere for FAU-ene var samlet for et lærerik, interessant og engasjerende foredrag som vi tar med oss mye nyttig fra.

Vi fikk også noen spesifikke utfordringer fra Mobbeombudet som vi skal arbeide med det neste året.

1. Etablere en mobbe-/si-ifra-knapp på kommunens eller skolenes hjemmeside

2. Skape et partnerskap mot mobbing i Gildeskål kommune

3. Få i gang et beredskapsteam = mobbeteam

Den siste utfordringen er vi allerede godt i gang med og vi ser frem til å ta fatt på de andre oppgavene. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS