Møtedokumenter 2013

 

Kommunestyret

 

Møte 5. mars 2013

Innkalling

Møteprotokoll.pdf

Møte 9. april 2013

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 8. mai 2013

Innkalling.pdf
Gildeskål kommune Årsmelding 2012.pdf
Gildeskål eiendom regnskap 2012.pdf
Gildeskål kulturhus regnskap 2012.pdf
Sak 9/13 og 10/13.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 19.juni 2013 Innkalling,sak 14/13-19/13.pdf
Sak 20/13-23/13.pdf
Sak 24/13-29/13.pdf
Vedlegg til sak 22/13.pdf
Vedlegg til sak 23/13.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 3.oktober 2013 Innkalling.pdf
Vedlegg ROS-analyse.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 7. november 2013 Innkalling, sak 34-35.pdf
sak 36-40.pdf
Møteprotokoll.pdf
Interpellasjoner.pdf
svar interpellasjoner.pdf
Møte 17. desember 2013 Innkalling, sak 42-45.pdf
sak 46-47.pdf
sak 48-49.pdf
sak 50-54.pdf
Møteprotokoll.pdf
Interpellasjon.pdf
Interpellasjon svar.pdf


Formannskapet

Møte 26. februar 2013

Innkalling
Vedlegg sak 6
Tilleggssak

Møteprotokoll.pdf

Møte 23.april 2013

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

28. mai 2013 Innkalling.pdf 
Vedlegg Elias Blix prosjektplan.pdf 
Vedlegg sak 20/13.pdf
Møteprotokoll.pdf
11. juni 2013 Innkalling.pdf
Sak 29/13.pdf
Møteprotokoll.pdf
18. september 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
23. oktober 2013 Innkalling.pdf
Tilleggsaker.pdf
Møteprotokoll.pdf

2. desember 2013

Innkalling, sak 49-53.pdf
Sak 54-55.pdf
Sak 56.pdf
Sak 57.pdf
Sak 58-64.pdf
Rådmannens forslag budsjett.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 1.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 2.pdf
Møteprotokoll.pdf

 

Levekårsutvalget

Møte 12. februar 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll
Møte 10. april 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 31. mai 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 16. oktober 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 15. november 2013 Innkalling.pdf
Rådmannens forslag budsjett.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 1.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 2.pdf
Møteprotokoll.pdf


Planutvalget

Møte 18. februar 2013

Innkalling, sak 59/12
Sak 1/13-3/13
Sak 4/13-8/13
Vedlegg sak 2/13
Vedlegg sak 3/13
Vedlegg sak 7/13
Vedlegg sak 7/13
Vedlegg sak 8/13
Vedlegg sak 8/13

            Møteprotokoll.pdf

Møte 16. april 2013

Innkalling, sak 9/13.pdf
Sak 10/13-13/13.pdf           Planprogram.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 29.mai 2013 Innkalling.pdf 
Sak 19/13-21/13.pdf 
Vedlegg sak 14/13 Plankart Finnvikhaugen.pdf 
Vedlegg sak 14/13 Finnvikhaugen.pdf 
Vedlegg sak 15/13 Plankart Sundsfjord.pdf 
Vedlegg sak 16/13 Lakhu Nasjonalpark.pdf  
Vedlegg sak 17/13.pdf 
Vedlegg sak 19/13.pdf 
Vedlegg sak 20/13 budsjettregulering.pdf 
Sak 22/13.pdf
 Møteprotokoll.pdf
Møte 25.juni 2013 Sak 23/13-27/13.pdf
Sak 28/13-29/13.pdf
Sak 30/13-31/13.pdf
Vedlegg sak 23/13.pdf
Vedlegg2 sak 23/13.pdf
Vedlegg sak 24/13.pdf
Vedlegg sak 25/13.pdf
Vedlegg sak 26/13.pdf
Vedlegg sak 31/13.pdf
Vedlegg2 sak 31/13.pdf
Vedlegg3 sak 31/13.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 29.august 2013 Innkalling.pdf
Temamøte.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 26.september 2013 Sak 36/13.pdf
Sak 37/13-38/13.pdf
Sak 39/13.pdf
Sak 40/13-41/13.pdf
Sak 42/13-44/13.pdf
Vedlegg sak 37/13.pdf
Vedlegg sak 39/13.pdf
Møteprotokoll.pdf

Møte 29.oktober 2013

Innkalling, sak 46 og 47.pdf
Sak 48.pdf
Sak 49.pdf
Vedlegg sak 48.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 15. november 2013 Innkalling.pdf
Rådmannens forslag budsjett.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 1.pdf
Vedlegg rådmannens forslag budsjett del 2.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 10. desember 2013 Innkalling, sak 52/13.pdf
Sak 53/13-56/13.pdf
Møteprotokoll.pdf

Kontrollutvalget
 

Møte 16. april 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 6. mai 2013 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 3. desember 2013 Innkalling del 1.pdf
Innkalling  del 2.pdf
Møteprotokoll.pdf

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS