Møtedokumenter 2014

Kommunestyret

Møte 13. mars 2014

Innkalling, sak 1/14-6/14.pdf
Sak 7/14-9/14.pdf
Sak 10/14-11/14.pdf
Referater.pdf
Sak 12/14.pdf
Sak 13/14 og 14/14.pdf

Interpellasjon.pdf ​
Svar Interpellasjon.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 13. mai 2014

Innkalling, sak 16/14.pdf
Sak 17/14-20/14.pdf
Sak 21/14-23/14.pdf
Sak 24/14-27/14.pdf
Årsberetning 2013.pdf
Årsmelding 2013.pdf
Årsregnskap 2013.pdf
Gildeskål Eiendom KF - årsregnskap 2013.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 19. juni 2014 Innkalling, sak 28/14-32/14.pdf
Sak 33/14-40/14.pdf
Sak 41/14.pdf
Sak 42/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 2.oktober 2014 Innkalling, sak 43/14-44/14.pdf
Sak 45/14-47/14.pdf
Sak 48/14-52/14.pdf
Sak 53/14.pdf
Sak 54/14.pdf
Vedlegg til orienteringen Gildeskål eiendom KF.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 6. november 2014 Innkalling, sak 55/14-57/14.pdf
Sak 58/14-59/14.pdf
Sak 60/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 1. desember 2014 Innkalling.pdf
Vedlegg.pdf
 
Møteprotokoll.pdf
Møte 18. desember 2014 Innkaling, sak 63/14-66/14.pdf
Sak 67/14.pdf
Sak 68/14.pdf
Sak 69/14-72/14.pdf
Sak 73/14-74/14.pdf
BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 rådmannens forslag.pdf
Vedlegg budsjett 1A drift.pdf
Vedlegg budsjett 1B drift.pdf
Vedlegg budsjett økonomisk oversikt drift.pdf
Vedlegg budsjett budsjettforslag hovedansvar og ansvar.pdf
Vedlegg budsjett investering.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål eiendom KF.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål kirkelige fellesråd.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål Vekst AS.pdf
Møteprotokoll.pdf

Formannskapet

Møte 11. februar 2014

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 29.april 2014

Innkalling del 1.pdf
Innkalling del 2.pdf
Årsberetning 2013.pdf
Årsmelding 2013.pdf
Årsregnskap 2013.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 3. juni 2014 Innkalling.pdf
Tilleggsaker.pdf
 
Møteprotokoll.pdf
Møte 19. juni 2014 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 17. september 2014 Innkalling,sak 31/14-32/14.pdf
Sak 33/14-36/14.pdf
Sak 37/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 22. oktober 2014 Innkalling, sak 39/14-41/14.pdf
Sak 42/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 2. desember 2014 Innkalling, sak 44/14-47/14.pdf
Sak 48/14.pdf
Sak 49/14-53/14.pdf
BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 rådmannens forslag.pdf
Vedlegg budsjett 1A drift.pdf
Vedlegg budsjett 1B drift.pdf
Vedlegg budsjett økonomisk oversikt drift.pdf
Vedlegg budsjett budsjettforslag hovedansvar og ansvar.pdf
Vedlegg budsjett investering.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål eiendom KF.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål kirkelige fellesråd.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål Vekst AS.pdf
Møteprotokoll.pdf

Levekårsutvalget

Møte 28. januar 2014

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 10. april 2014

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 20. mai 2014 Innkalling.pdf
Tilleggsak.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 4. september 2014 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Møte 8. oktober 2014 Innkalling.pdf
sak 22.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 19. november 2014 Innkalling.pdf
BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 rådmannens forslag.pdf
Vedlegg budsjett 1A drift.pdf
Vedlegg budsjett 1B drift.pdf
Vedlegg budsjett økonomisk oversikt drift.pdf
Vedlegg budsjett budsjettforslag hovedansvar og ansvar.pdf
Vedlegg budsjett investering.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål eiendom KF.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål kirkelige fellesråd.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål Vekst AS.pdf
Sak 24/14-25/14.pdf
Møteprotokoll.pdf

Planutvalget

Møte 10.februar 2014

Innkalling, sak 1-2.pdf
Sak 3-7.pdf
Sak 8-10.pdf
Sak 11-13.pdf
Sak 14-15.pdf
Sak 16-19.pdf
Sak 20.pdf
Vedlegg til sak 13.pdf
Uttalelser samfunnsdel 1.pdf
Uttalelser samfunnsdel 2.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 11. mars 2014

Innkalling.pdf
Uttalelser samfunnsdel 1.pdf
Uttalelser samfunnsdel 2.pdf
Tilleggssak.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 3. april 2014 Innkalling Sak 26-14 - 29-14.pdf
Sak 30-14.pdf
Sak 31-14 - 35-14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 12. mai 2014 Innkalling del 1.pdf
Innkalling del 2.pdf
Innkalling del 3.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 18. juni 2014 Innkalling, sak 43/14.pdf
Sak 44/14.pdf
Sak 45/14-47/14.pdf
Sak 48/14 - 49/14.pdf
Sak 50/14 og 51/14.pdf
Sak 52/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 28. august 2014 Innkalling, sak 54/14- 55/14.pdf
sak 56/14.pdf
sak 57/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 18. september 2014 Innkalling sak 60/14.pdf
Sak 61.pdf
Sak 62 og 63.pdf
Sak 65.pdf
Moteprotokoll.pdf
Møte 14.oktober 2014 Innkalling, sak 67/14.pdf
Sak 68/14 - 71/14.pdf
Sak 72/14.pdf
Vedlegg til sak 72/14.pdf
Vedlegg 2 til sak 72/14.pdf
Møteprotokoll.pdf

Møte 26. november 2014

Møteinnkalling sak 73/14 - 74/14.pdf
Sak 75/14 - 76/14.pdf
Sak 77/14 - 78/14.pdf
Sak 79/14 - 80/14.pdf
Sak 81/14 - 84/14.pdf
BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 rådmannens forslag.pdf
Vedlegg budsjett 1A drift.pdf
Vedlegg budsjett 1B drift.pdf
Vedlegg budsjett økonomisk oversikt drift.pdf
Vedlegg budsjett budsjettforslag hovedansvar og ansvar.pdf
Vedlegg budsjett investering.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål eiendom KF.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål kirkelige fellesråd.pdf
Vedlegg budsjett Gildeskål Vekst AS.pdf
Sak 85/14.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 17. desember 2014 Innkalling, sak 75/14 og 86/14.pdf
Sak 87/14-90/14.pdf
PLU 17. 12.
Referater og Delegerte vedtak.pdf

 
Møteprotokoll.pdf

 

Kontrollutvalget

11.april 2014

Innkalling del 1.pdf
Innkalling del 2.pdf
Regnskap del 1.pdf
Regnskap del 2.pdf
Årsberetning Gildeskål.pdf

Møteprotokoll.pdf

25.september 2014

Innkalling.pdf
Salten Brann IKS.pdf
 

 

11. desember 2014 Innkalling.pdf Møteprotokoll.pdf
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS