Bilde Velkommen Ukraina

Til informasjon:

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Informasjon rundt mottak av flyktninger fra Ukraina

Gildeskål kommune har siden krisen oppstod arbeidet med å forberede et mulig mottak av flyktninger fra Ukraina. Onsdag forrige uke kalte varaordføreren inn lederne i lokalutvalgene til et orienteringsmøte. Under kommunestyremøtet torsdag samme uke vedtok et samlet kommunestyre å tilby IMDI å motta inntil 40 flyktninger til kommunen, antallet er et resultat av nøye vurderinger fra kommunens administrasjon. Formannskapet ble delegert myndighet til eventuelt å øke antallet flyktninger om dette skulle bli nødvendig.

Det er så langt ikke kommet signaler om at flyktninger er på vei, heller ikke eventuelt antall, men kommunen forventer at slike signaler vil komme snarlig.

Under møtet med lederne i lokalutvalgene ble disse bedt om å kartlegge mulighetene for etablering av fadderordninger for flyktningene. Det vil bli behov for innsamling av barneutstyr, klær, møbler og annet utstyr. Det vil også bli behov for frivillige som kan bidra med organisering, transport, innsamling og andre nødvendige oppgaver. Kommunen har allerede mottatt mange tilbud fra private som har hus og leiligheter til flyktninger, så her tror vi at vi har nok foreløpig.

Lokalutvalgene har fått henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra med utstyr til flyktningene. Kommunen ser positivt på dette, men mener det vil være riktig å vente med slik innsamling til vi får oversikt over hvor mange som kommer og alderssammensetningen på de som kommer. Det er grunn til å anta at det vil være kvinner med barn som kommer først. Vi ber dere enn så lenge om å begynne å se dere rundt, om dere har utstyr dere kan gi. Det være seg utstyr til barn (barneseng, barnevogn, bilsete, leker, barneklær osv.), klær til voksne, kopper og kar, møbler osv. Siden kommunen ønsker mer detaljer rundt mottak, er dette i første omgang for å starte en tankeprosess og for eventuelt å gjøre klart utstyr. Kommunen planlegger i første omgang å etablere innsamlingsmottak på Sandhornøy, Nygårdsjøen og Inndyr. Det vil bli gitt nærmere informasjon rundt dette når vi vet mer.

Når kommunen får tilbakemelding fra sentrale myndigheter om ankomst, tidspunkt og antall vil kommunen innkalle til et felles møte for alle aktuelle instanser og personer.

Hvis du ønsker å melde deg som frivillig og bidra i arbeidet rundt innsamling, organisering, fadderordninger, transport og andre oppgaver kan du ta kontakt med:

Vilde Stangeland v/Gildeskål Frivilligsentral, tlf: 415 46 904 / stavil@gildeskal.kommune.no

For andre henvendelser ta kontakt med:

Varaordfører Ola Kaldager, tlf: 915 58 587 eller

Ordfører Bjørn Magne Pedersen, tlf: 970 74 094

Vi opplever et enormt engasjement, lyst og vilje blant Gildeskåls innbyggere til å bidra i dette arbeidet - det er vi stolte av!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS