Idrett

Mulig å søke om midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak.

Kommunestyret har avsatt midler til mindre kostnadskrevende tiltak som er i tråd med planen for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

 I vedtaket står:
"Det settes av Kr. 200 000 til mindre kostnadskrevende tiltak i tråd med målene i plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
Mål i samfunnsplan: Legge til rette for gode levekår for alle aldersgrupper i Gildeskål med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant de unge.
200 000 av disposisjonsfondet øremerkes til tiltaket."

Det  kan altså søkes om midler til tiltak som legger tilrette for  aktivitet og friluftsliv.

Søknader sendes til bakhei@gildeskal.kommune.no eller postmottak@gildeskal.kommune.no. Ved søknaden bør budsjett og gjennomføringsplann legges ved.

Plandokumentet finner du her.

Det er ingen søknadsfrist på disse midlene. Søknader behandles fortløpende.

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS