Nyse

Luftveissymptomer

Når kan barn og unge møte i barnehage og skole?

Nå når høsten begynner å gjøre seg gjeldende begynner også forkjølelsessesongen. Siden vi har begynt å omgås mer har også både snørr, hoste og sår hals begynt å smitte både blant barn og voksne. 

Det viktigste tiltaket vårt er fortsatt å vaske hender grundig og ofte og å holde avstand til de som ikke er våre nærkontakter.

Men til tross for dette vil noen av oss bli forkjølet og barna blir det. Her følger derfor retningslinjer på hvordan skoler, barnehager og foreldre skal forholde seg til symptomer.

  1. Barn med nyoppståtte luftveissymptomer, uansett om det er feber, hoste, snørr, sår hals eller annet skal holdes hjemme og de skal også sendes hjem. Dersom personell i barnehage eller skole oppdager luftveissymptomer hos et barn som ikke hadde dette dagen før, skal barnet hjem, dette er uavhengig av graden av symptomene.
  2. Barnet skal være hjemme til det har en klar forbedring i symptomer. Dette er vanskelig å bedømme etter bare en dag og man sier derfor at barnet bør være hjemme et par dager for å se om symptomene øker eller bedres. Barn bør også testes for Covid-19. For eldre barn, ungdomsskole og eldre vil det være naturlig å teste når de får symptomer. Mindre barn bør testes om symptomene forverres i løpet av de første dagene.
  3. Barn kan gå tilbake til skole og barnehage med restsymptomer. Det som er vanskelig, også for personell og for helsearbeidere, er å skille på dette. Men det er forskjell på å ha restsymptomer og å være forkjølet. Under følger et eksempel:
  • Personalet må tørke nesen til «Trine» fire-fem ganger på formiddagen og fire fem ganger på ettermiddagen. I tillegg hoster «Trine» når hun har anstrengt seg ute og noen ganger i løpet av dagen. Dette vil kalles restsymptomer.
  • Personalet må tørke nesen til «Trine» flere ganger i timen og hun hoster stadig vekk. Da er Trine forkjølet og skal være hjemme.
  • For eldre barn gjelder det samme. At de må snyte seg noen ganger i løpet av dagen og hoster litt etter friminutt vil være å anse som restsymptomer. Hoster de hele dagen og til stadighet må snyte seg så er de forkjølet og skal holdes hjemme.


Laila Didriksen og Nina Ihle Hadland

Smittevernleger i Gildeskål

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS