Luftveissymptomer

Når skal du holde barna hjemme fra skole og barnehage?

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noe restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese/snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form.
Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

 

 

2021-06-11-flytskjema-barn.jpg

 

 

 

Det viktigste tiltaket vårt er fortsatt å vaske hender grundig og ofte og å holde avstand til de som ikke er våre nærkontakter.Men til tross for dette vil noen av oss bli forkjølet og barna blir det. Her følger derfor retningslinjer på hvordan skoler, barnehager og foreldre skal forholde seg til symptomer.

  1. Barn med nyoppståtte luftveissymptomer, uansett om det er feber, hoste, snørr, sår hals eller annet skal holdes hjemme og de skal også sendes hjem. Dersom personell i barnehage eller skole oppdager luftveissymptomer hos et barn som ikke hadde dette dagen før, skal barnet hjem, dette er uavhengig av graden av symptomene.
  2. Barnet skal være hjemme til det har en klar forbedring i symptomer. Dette er vanskelig å bedømme etter bare en dag og man sier derfor at barnet bør være hjemme et par dager for å se om symptomene øker eller bedres. Barn bør også testes for Covid-19. For eldre barn, ungdomsskole og eldre vil det være naturlig å teste når de får symptomer. Mindre barn bør testes om symptomene forverres i løpet av de første dagene.
  3. Barn kan gå tilbake til skole og barnehage med restsymptomer. Det som er vanskelig, også for personell og for helsearbeidere, er å skille på dette. Men det er forskjell på å ha restsymptomer og å være forkjølet. Under følger et eksempel:
  • Personalet må tørke nesen til «Trine» fire-fem ganger på formiddagen og fire fem ganger på ettermiddagen. I tillegg hoster «Trine» når hun har anstrengt seg ute og noen ganger i løpet av dagen. Dette vil kalles restsymptomer.
  • Personalet må tørke nesen til «Trine» flere ganger i timen og hun hoster stadig vekk. Da er Trine forkjølet og skal være hjemme.
  • For eldre barn gjelder det samme. At de må snyte seg noen ganger i løpet av dagen og hoster litt etter friminutt vil være å anse som restsymptomer. Hoster de hele dagen og til stadighet må snyte seg så er de forkjølet og skal holdes hjemme.

l

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS