Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Nabosamtykke

Hvis ikke annet er bestemt, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jfr. Plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, kan kommunen godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense.

Last ned skjema for nabosamtykke før du skriver ut og fyller inn i skjemaet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS