Nabovarsel

Før søknader kan tas til behandling, må det sendes nabovarsel. Grunneier/tiltakshaver/ansvarlig søker underskriver nederst. Naboer skal ha skjema kalt Nabovarsel og kart som viser tiltaket/situasjonsplan og tegninger. Nabovarsel leveres personlig eller sendes rekommandert. 

Gjenpart av nabovarsel:. Grunneier/tiltakshaver/ansvarlig søker underskriver nederst på side 1. På dette skjemaet skal nabo kvittere dersom han mottar varslet ved personlig overrekkelse. Sendes varslet pr post, skal postverket kvittere at varsel er sendt rekommandert. Gjenparten/kopi av gjenparten leveres kommunen som dokumentasjon på at naboer er lovlig varslet.

Nabovarselskjema.pdf

Gjenpart+av+nabovarsel.pdf

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS