Næringsprisen 2021[1]

Næringsprisen 2021 til Johan Edvard Andreassen

Gildeskål kommunes næringspris for 2021 ble tildelt Johan Edvard Andreassen i kommmunestyrets møte 24.6.2021.

Ordfører Bjørn Magne Pedersen ga denne begrunnelsen for tildelingen av prisen:

Årets vinner av næringsprisen har gjennom mange år vært en aktiv nærings- og samfunnsutvikler på Sørarnøy. I over 30 år er det i bedriften Fiskekroken, nå Salten N950, levert slakteritjenester til oppdrettsnæringen. I de første årene ble det også drevet fiskemottak av hvitfisk og krabbe. Fiskekroken på Sørarnøy ble ett begrep under Johan Edvard Andreassens ledelse. Alt som ble gjort av utvikling hadde som mål å styrke tilstedeværelsen på Sørarnøy. 

Bedriften er nå en av Gildeskåls største private arbeidsgivere med nesten 50 ansatte og den desidert største arbeidsplassen for lokalsamfunnet. Johan Edvard tenker og jobber langsiktig, med Arnøyenes beste for øye; en samfunnsbygger av rang. Veksten til Salten N950 kan i stor grad tilskrives Johan Edvard Andreassen, han er en person som setter seg utviklingsmål og sammen med meget kompetente lokale eiere via Salten Aqua, viser at de ønsker å være en samfunnsbygger uten sidestykke.

Han har utvilsomt sine eieres fulle tillit siden de investerer i videre utbygging av et slakteri etablert på en øy med ikke perfekt kommunikasjon med fastlandet. Johan Edvard har også måttet jobbe med kommunikasjonene til øya, foreslått direkterute med ferga til Bodø for å løse utfordringene. Han får også til stadig utvikling av hjørnestensbedriften uten store bidrag fra det offentlige, drevet av god lønnsomhet i virksomheten. Pr i dag utvides bedriften for flere hundre millioner kroner og vil gi inntil 20 nye arbeidsplasser, hvilket må sies å være en bragd å få besluttet i selskapets styre.

Johan Edvard tenker nok fortsatt på utvikling framover, med nye utvidelser og mer bearbeiding av fisken, og er en verdig vinner av Næringsprisen 2021 i Gildeskål kommune.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS