Til mottakere av sosialhjelp

NAV: Informasjon om ekstra juleutbetaling

Det er fremmet et forslag i Stortinget om en ekstrautbetaling til sosialhjelpsmottakere i forbindelse med julen. Saken skal behandles av Stortinget den 21. desember.

NAV Ekstra juleutbetaling  2022[ 1].png

 

 

Ekstra utbetaling på 1000 kroner gjelder for sosialhjelpsmottakere som har fått og som vil kunne få vedtak, som gjelder i perioden 1.-31. desember 2022, samt alle barn under 18 år i denne husstanden. 
Gildeskål kommune har besluttet at NAV-kontoret skal sørge for at sosialhjelpsmottakere som skal ha denne tilleggsutbetalingen, får den så raskt som mulig. Dette til orientering. 
 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS