NAV Rødøy, Gildeskål og Meløy går digitalt.

Som følge av digitaliseringen i NAV vil besøkende fra 03.04.17 merke endringer ved oppmøte i NAV Gildeskåls publikumsmottak. Endringer skjer på alle lokale NAV-kontor i landet og det skjer etter sentrale føringer. Les informasjonen fra NAV under.

Det har allerede i en periode vært slik at de lokale NAV-kontorene ikke skal veilede brukere på regelverk som ikke har med oppfølging av brukere å gjøre. Det er ca. 50 ulike ytelser i NAV og ganske omfattende regelverk, faren for å gi feil veiledning er derfor stor dersom en skal prøve å ha oversikt over alle områder. På telefon sitter det spesialiserte NAV-ansatte som veileder på regelverk, utfylling av søknader med mer. Hva som er NAV-kontorenes rolle i forhold til spørsmål rundt statlige tjenester/ytelser blir enda mer spisset fra og med 03.04.17.

Les Hele informasjonen fra NAV her

 

logo NAV

 

Nav.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS