NAV (sosialkontor)

Sosialstønad, kvalifisering, startlån og boligtilskudd.

Vivian SvendsgårdVivian Storøy, leder
Telefon: 55 55 33 33
Telefon: 461 65 389
Epost: vivian.storoy@nav.no

 

 

Ingrid Stavnes, saksbehandler startlån og boligtilskudd, gjeldsrådgiver
Telefon: NAV sentralbord 55 55 33 33 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS