Nordens dag

Nordisk samhold – det er verdt å feire!

23. mars markeres Nordens dag hvert år, og er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag! Men vet du hvorfor man feirer Nordens dag?

I 1962 fikk Norden en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet, som la, og fortsatt legger, grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag. Den 23. mars er derfor døpt Nordens dag, for å markere inngåelsen av Helsingforsavtalen. Foreningen Norden feirer denne dagen hvert år, og oppfordrer alle kommuner til å flagge med nordiske flagg for Nordens dag.

Les mer på nettsidene til Foreningen Norden.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS