Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Dit skal vi! Foto: Arne Sklett Larsen

Gildeskål kommune satser stort. Korpstilbud for flest mulig av våre innbyggere.

Ny giv! Vi tar korpsånden tilbake! Bli med i Gildeskål Storkorps!

Vi vil fremover ha fast undervisningstilbud for aspiranter hver 14. dag, og en Storkorpssamling for alle aspiranter og korpsmusikere på Sandhornøy skole mellom kl. 17:30 og
kl: 20:00 første fredag i hver måned.

Undervisning for aspiranter:
Nygårdsjøen skole: Torsdager. Hver oddetallsuke mellom kl. 14:00 til kl. 18:00

Inndyr skole:            Torsdager. Hver partallsuke mellom kl. 14:30 til 17:30

Sørarnøy skole:       Fredager to ganger i måneden mellom kl. 14:00 til 16:30

Sandhornøy skole:  Fredager to ganger i måneden mellom kl. 17:30 til 20:00

Oppstart; Nygårdsjøen 26. sept, Inndyr 19. sept. og Sørarnøy, Sandhornøy 20. sept. [Dette er planlagte tidspunkter - Kan bli endringer!]

Vårt første fellesmål er å få spilt til julekonserten på Inndyr. Vårt neste mål er Storkorps 17. mai 2020, også skal vi på korpsturstevne i juni 2020.

Dirigent og instruktør vil være Anders Christensen som er utdannet ved musikkonservatoriet i Oslo og Tromsø. Han har også spilt i Gardemusikken og er en erfaren freelance trompetist.

Påmelding på kommunens hjemmeside; https://www.gildeskal.kommune.no/kulturskolen.264020.no.html

Velkommen!

 

Mvh.

Anders Christensen

Mob. 923 44 173

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS