Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen_200x133

Knytter Gildeskål tettere til fylkeshovedstaden

Ny pendlerbåt Gildeskål – Bodø

-Her har Gildeskål kommune og fylkeskommunen gått sammen om en svært god løsning, som gir mulighet for å dagpendle med båt til og fra Bodø. Dette vil gi en helt ny mulighet til å kunne bo i Gildeskål, men samtidig kunne jobbe i regionsenteret, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

En avtale mellom Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune knytter kommunen tettere til fylkeshovedstaden, og gir mulighet for dagpendling på en helt ny måte.

I morgen vedtar kommunestyret i Gildeskål å inngå en avtale med Nordland fylkeskommune, der kommunen sørger for et gratis kaitilbud på Inndyr. Dette legger grunnlaget for en helt ny pendlerrute med hurtigbåt mellom Inndyr, Våg, Sørarnøy og Bodø, alle hverdager. Oppstart er tenkt allerede 17. august.

Effektiv pendling

Også ordfører i Gildeskål, Bjørn Magne Pedersen er svært fornøyd med at man har kommet til en felles avtale som gir mulighet for den nye pendlerruten.
-Dette gir et stort kommunikasjonsmessig framskritt for Gildeskål og Salten, ettersom båten tar rundt en time mens det tar nærmere halvannen time med bil. I tillegg vil denne ruteendringen gi mulighet for å se hurtigbåtrutene i ny sammenheng, og som vil kunne gi andre kommunikasjonsmuligheter i kommunen, sier Pedersen.

Næringslivet bidrar

Pedersen ønsker å rette en honnør til Gifas som også er bidragsyter i dette spleiselaget, ved å gi sin kai til disposisjon for Gildeskål kommune, og i stedet leie kaiplass på andre siden av havna.
-Gifas gjør dette fordi de ønsker å være med når lokalsamfunnet skal videreutvikles. Det viser hvor viktig en slik endring er for innbyggerne i kommunen, når også næringslivet er villig til å ta på seg slike kostnader, utdyper Pedersen.

Sikrer bosetting

Fylkesråd Bentzen påpeker at det er en ønsket politikk å kunne utvide arbeidsmarkedsregionen ved å bruke kollektivtransport på en stabil og god måte. Han sier at det nettopp er i samarbeid med kommunen at man kan få til de gode løsningene.
-En utvikling der vi sikrer gode pendlermuligheter, gjør det mulig å leve og bo i en kommune som Gildeskål, men ha arbeidssted i Bodø, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS