Sentralbord åpent 10-14

Nye åpningstider på kommunens servicetorg og sentralbord

Fra mandag 19.12.2022 vil åpningstiden på kommunens sentralbord og servicetorg endres. Den nye åpningstiden vil være mandag-fredag 10-14.

Innbyggerne kan fortsatt kontakte saksbehandlerne direkte i tidsrommet 08.00 – 15.30 ved å finne telefonnumrene på hjemmesiden.

Den nye åpningstiden berører kun det fysiske servicetorget og sentralbordet.

Fra mandag 2. januar vil det være et hyggelig venterom tilgjengelig for alle som har ærend på kommunehuset i tidsrommet 08.00 – 15.30. Der vil du bli hentet av den du har avtale med, utenfor servicetorgets åpningstider.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS