Bredbånd

Nye bredbåndsmidler til Gildeskål

Nordland fylkeskommune har fordelt bredbåndsmidler for 2023, og Gildeskål er tildelt 4.809.000 kr til utbygging på Jelstad og i Fleinvær.

Denne tildelingen kommer i tillegg til tidligere innvilget tilskudd til utbygging på Arnøyene, Sandhornøy øst og vest, Kjøpstad, Nygårdsjøen og Sørfjorden. For disse er fristen for å legge inn anbud på utbygging 18. september.

For Fleinvær og Jelstad har fylkeskommunen forespeilet oss at anbud for utbygging vil bli lagt ut allerede i høst. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS