Nye priser fra Gildeskål kommune

Nye priser og stipend i Gildeskål kommune

I Kommunestyremøtet 6. mars vedtok kommunestyret statutter for tre nye priser og èt nytt stipend som skal deles ut av Gildeskål kommune. Nå kan befolkningen begynne å sende inn søknader og forslag til kandidater.

Det er tidligere vedtatt opprettelse av Gildeskål kommunes omdømmepris, frivillighetspris, næringspris og kulturstipend. Nå er også statuttene vedtatt av kommunestyret.
Prisene er basert på nominasjoner, mens kulturstipendet vil være søknadsbasert. Felles søknads-/nominasjonsfrist er 15. april.


 Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris

 •  Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
 •  Forslagsfrist er 15. april.
 •  Vinneren kåres av Formannskapet.
 •  Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
 •  Omdømmepris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-
 •  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Nominasjonsfrist 15.april.
Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

 
 

Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris

 •  Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen.
 •  Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd med formålet med prisen.
 •  Forslagsfrist er 15. april.
 •  Vinnere kåres av Formannskapet.
 •  Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
 •  Prisen består av en kunstnerisk gjenstand, med verdi inntil kr. 10.000,-
 •  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
 
Nominasjonsfrist 15. april.
​Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

 

 

Statutter for Gildeskål kommunes frivillighetspris

 • Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lag/forening eller organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
 • Enkeltpersoner og lag/foreninger kan sende inn forslag på kandidater innen 15. april hvert år.
 • Vinneren kåres av Levekårsutvalget i mai.
 • Prisen deles ut under den tradisjonelle julekonserten.
 • Skulle det skje at det ikke avholdes julekonsert, deles prisen ut i kommunestyrets desembermøte.
 • Frivillighetspris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-
 • Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Nominasjonsfrist 15.april.
​Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

 

 

Statutter for Gildeskål kommunes kulturstipend

 • Stipendet er søknadsbasert.
 • Stipendet kan søkes av personer med tilknytning til Gildeskål som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor kultur og/eller idrett.
 • Den som søker kulturstipend skal gi opplysninger om seg selv og om hvordan stipendet er tenkt brukt.
 • Kulturstipendet settes til inntil kr 10.000,-
 • Søknadsfristen er 15. april hvert år.
 • Stipendet må tas i bruk senest 12 måneder etter tildelingen og stipendiaten skal
 • innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig redegjørelse for hvordan det er brukt.
 • Levekårsutvalget avgjør i mai hvem som skal få stipendet.
 • Stipendet deles ut i kommunestyrets junimøte.
 • Skulle det ikke være egnede kandidater et år, deles ikke stipendet ut.
Søknadsfrist 15. april.
Søknad sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS