Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Nygårdsjøen eldresenter

Nygårdsjøen eldresenter er et bofellesskap for eldre og  ligger på Nygårdsjøen ca 3,5 mil fra kommunesenteret Inndyr.

Bofellesskapet har 10 boenheter som er tilpasset bevegelseshemmede. Eldresenteret er døgnbemannet med hvilende nattevakt og i tilegg har de tilsyn og hjelp fra hjemmesykepleien ved behov. Beboerne kan leie trygghetsalarm. Måtider kan kjøpes og nytes i fellesskap i eldresenterets dagligstue.

Det er tilrettelagt for sosiale aktiviteter i bofellesskapet.

Kontaktinformasjon Nygårdsjøen eldresenteret  Tlf. 75 75 82 27

 

Søknad  om plass ved eldresenteret sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr.              Tlf 75 76 07 50

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS