Korona

Nyhetsbrev 14.12.2020

Førjulsutgaven av vårt nyhetsbrev har fokus på hvordan vi alle kan bidra til en god og trygg jul.  
Les nyhetsbrev her eller last ned pdf-utgave.

God jul til alle sammen!

Da nærmer julen seg med stormskritt og dessverre legger Covid-19 begrensninger også på julefeiringen som vi aldri tidligere har vært utsatt for. Gildeskåls befolkning har med sin helhjertede innsats (og kanskje litt flaks?) bidratt til at vi ikke har hatt kjente positive Covid-19-tester innad i kommunen. Dette står det all mulig respekt av og det vil jeg takke alle for bidraget til. Vi får fortsette med å oppføre oss fornuftig også i førjulstiden og i selve julefeiringen slik at vi kanskje også når vi runder nyttår har samme status vedrørende Covid-19.
Kommuneoverlege Ninas tekst i dette brevet er meget utfyllende på hvordan vi skal og må opptre i enhver situasjon. Skulle noe likevel skje er kommunens helsevesen godt forberedt og klar til å håndtere dette.
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en så god julefeiring som det lar seg gjøre under rådende omstendigheter. Når vi kommer over nyttår, ser det ut til at vi skal komme i gang med vaksineringen og da vil etter hvert ting igjen bli mer normalt. Administrasjonen har nå fått nødvendig info fra staten og er i gang med å lage plan for vaksinering. Informasjon om dette vil komme så snart vi vet mer om tidspunkt for vaksinering i Gildeskål, men inntil da trenger vi fortsatt alles innsats for å unngå eller begrense virkningen av Covid-19-pandemien her lokalt i Gildeskål!

Med ønske om en god jul og et godt nytt år! 

Bjørn Magne Pedersen
Ordfører

 

Hjem til jul?

Vi vet at det er mange som planlegger å reise til Gildeskål i jula, for å besøke familie og venner, eller for å være på hytte her. Vi ønsker alle velkommen hjem til jul! Her følger informasjon om retningslinjer og råd vedr. pågående COVID-19 pandemi og reiser i julehøytiden.
Ankomst fra utlandet
Alle som kommer til Norge fra røde land, plikter å være i karantene i 10 dager etter ankomst (med få unntak). Det er nylig kommet nye bestemmelser for karantenehotell. Disse kan du lese på regjeringen.no, i pressemeldingen «Endringer i reglene om karantenehotell». Her finner du også informasjon om unntak for karantene ved innreise, og lenke til egenerklæringsskjema for innreisekarantene. Vi anbefaler at alle som planlegger Norgesbesøk fra utlandet setter seg inn i gjeldende regler. Karantenehotell i Nordland er lokalisert til Bodø, Rana og Narvik, Gildeskål kommune har ikke eget karantenehotell. Politiet informerer om plikten til å oppholde seg på karantenehotell ved ankomst Norge.

Karantene og isolasjon

Når man er i karantene, skal man ikke gå på skole eller jobb. Man skal ikke ta offentlig transport og man skal ikke gå på besøk. Man kan gjøre helt nødvendige ærender i butikk eller apotek, dersom man ikke har noen andre som kan utføre ærender for en. Flere butikker i Gildeskål tilbyr hjemkjøring av varer. Du kan gå tur utendørs, men du skal holde god avstand – minst 1 meter – til andre. De du bor sammen med (husstandsmedlemmer) er ikke i karantene. Dersom du, mens du er i karantene, får luftveissymptomer (mistenkt/sannsynlig COVID-19) må du sørge for å avtale testing, og du må isolere deg hjemme til prøvesvar foreligger. 
Dersom du får påvist COVID-19 skal du i hjemme¬isolasjon. Da skal du ikke forlate hjemmet, heller ikke for å handle eller gå tur. Du må holde helt avstand til de andre som er i samme husstand. Du skal ha eget bad, soverom og kjøkken – dersom du ikke har eget kjøkken må andre lage mat til deg. Dersom du havner i isolasjon, vil de øvrige husstandsmedlemmer være i karantene.

På www.FHI.no står informasjon om karantene og isolasjon svært godt forklart i figuren «Litt, mye eller helt avstand». Vi understreker at man ikke kan teste seg ut av karantene. Karantene må fullføres selv om man er symptomfri og eventuell test for COVID-19 er negativ.
I skrivende stund foreligger det ikke regler om karantene ved innenlandsreiser. Vi anbefaler likevel at man forsøker å legge inn en liten «bufferperiode» på 1-2 døgn, fra man ankommer Gildeskål til man for eksempel skal på jobb, slik at man kan være helt sikker på at man ikke utvikler luftveissymptomer / har blitt utsatt for potensiell smitte på reisen hit. Dette av hensyn til øvrige ansatte/brukere på arbeidsplassen. Vi anbefaler at du begrenser sosial kontakt dagene før du skal reise. Dersom du har symptomer: Test deg før avreise. Dersom du nylig er testet: Vent på testresultat – ikke reis før du vet at du ikke er smittet! Vi anbefaler alle å ha en plan for hvordan en eventuell karantene/isolasjon kan gjennomføres, dersom dette blir nødvendig i løpet av tiden du er i Gildeskål. 

Beredskap i julen

Vi ønsker at man skal ha lav terskel for å teste seg for COVID-19. Ved behov for testing for COVID-19 på hellig-/ høytidsdager skal man kontakte legevakt på telefon 116 117. Vakthavende lege i Gildeskål vil da kontakte deg og avtale tidspunkt for testing. Testing vil utføres også på hellig- og høytidsdager, men kun på bestemte tidspunkt. Vi anbefaler derfor at man ringer om morgenen for å avtale tidspunkt. Ved positivt prøvesvar vil du bli oppringt av smittesporingsteam og lege. Vi ber om at alle som er blitt testet, sørger for å følge med på telefonen sin. Lege og/eller smittesporingsteam kan ringe fra skjult nummer. Vi minner om at alle som blir testet for COVID-19, må være i karantene frem til testresultat foreligger.
Vi ønsker å understreke at det vil være leger på vakt hele høytiden. Dersom man er engstelig for smitte, eller har symptomer, eller andre årsaker som gjør at man har behov for kontakt med lege, kan man ringe legevakt på 116 117 (ved fare for liv og helse: ring 113). Man vil deretter kontaktes av vakthavende lege i Gildeskål, som ved indikasjon vil avtale tidspunkt for konsultasjon med deg. Konsultasjon vil vanligvis enten være på legevakt eller i «koronabrakken» utenfor sykehjemmet, avhengig av symptomene dine. Hjemmebesøk i julehøytiden vil kun gjennomføres unntaksvis.

Følg med – reglene kan bli endret 

Dette skrivet er basert på gjeldende regler og anbefalinger. Disse kan endres på kort varsel. (Dette gjelder især regler om karantenehotell og unntak for dette), og vi anbefaler alle å følge med i nyhetsbildet og å holde seg oppdatert om hva som er gjeldende retningslinjer, råd og anbefalinger. 

Koronafri kommune

Vi har i skrivende stund fremdeles ingen kjente tilfeller av COVID-19 innad i Gildeskål kommune, og vi håper at denne trenden fortsetter! For å klare dette er vi helt avhengige av at befolkningen og besøkende følger de gjeldende smittevernregler og –anbefalinger, og følger råd om avstand, hygiene og om å holde seg hjemme dersom man er syk/har symptomer. Vi ønsker å takke alle for god innsats så langt! Med dette ønsker vi alle, både fastboende og besøkende, en god jule- og nyttårshøytid, og vi ønsker alle besøkende velkommen hjem til jul – på 1 meters avstand.


Nina Ihle Hadland 
Kommuneoverlege

 

Distribusjon av nyhetsbrev

Etter innspill fra lokalutvalg har ordføreren besluttet at vi skal forenkle distribusjonen av kommende nyhetsbrev om koronasituasjonen. Det betyr at:

  • Nyhetsbrevet blir tilgjengelig på kommunens nettsider og at papirutgave blir lagt ut på butikkene i kommunen. Vi sender ut varsel med sms/talemelding til alle innbyggerne i Gildeskål når det kommer nytt nyhetsbrev.
  • Lokalutvalgene skal distribuere nyhetsbrev for Korona på papir til privatpersoner som ber om det. Frivillig­sentralen tar imot meldinger om dette, og gir lokalutvalgene oversikt for deres områder. Lokalutvalgene distribuerer også til personer som de ut fra egen kunnskap mener bør få det på papir.
  • Hjemmetjenestens brukere og beboere på Gibos får papirutgave av nyhetsbrevet.

Vil du fortsatt ha nyhetsbrevet på papir?

Send epost med navn og adresse til frivilligsentral@gildeskal.kommune.no eller ring leder for Frivilligsentralen på tlf. 411 44 587.

 

God jul fra Gildeskål kommune.jpg

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS