Barn leker i treet

Nytt Bolystfond

Kommunestyret vedtok i desember 2018 å opprette et bolystfond for å stimulere til prosjekter som fremmer bolyst.
​Nå er retningslinjene for fondet også vedtatt, og det er klart for de som har gode prosjekter å søke.

Har dere et prosjekt som gjør Gildeskål til en god å attraktiv plass å bo? Da kan dere søke om delfinansiering fra bolystfondet.

Vi ønsker en levende kommune med gode tilbud og møteplasser.

Søknader sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no og behandles løpende.

Retningslinjer for bloystfondet finner dere her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS