Nytt bredbåndsnett er nå på plass!

Nå kan innbyggere og bedrifter i hele Gildeskål kommune ta i bruk det nye bredbåndsnettet fra NKnett.

Raskere bredbånd uten begrensninger.Røssnes mast.jpg

Nknett har i samarbeid med Gildeskål kommune nå gjennomført oppgraderinger og utvidelser av bredbåndsdekningen i hele Gildeskål kommune. Prosjektet er gjennomført innenfor avtalte kostnadsrammer og tidsperspektiv forteller ordfører Petter Jørgen Pedersen stolt.

Samfunnsøkonomisk gunstig.

Daglig leder i Nknett, Christian Larsen forteller dette er en samfunnsøkonomisk gunstig løsning, hvor byggetiden er kort og utbyggingskostnad er langt hyggeligere enn når vi legger ledning til den enkelte.

Tar i bruk nye innholdstjenester.

Innholdstjenestene tilpasses nye medier. I dag er det stadig færre som ser på TV slik man gjorde for 10 år siden. Apple TV, Netflix, NRK og TV2 er noen eksempler på hvordan man flytter TV-signalene sine over på internettlinjen. Nye Smart-TV-er kobler seg selv opp på internett og gir kunden en rekke gratis TV-kanaler. Man trenger ikke store ubrukte tv-pakker for å se sin favorittkanal lenger.

Klimavennlig.

I tillegg har vi denne gang satt opp klimaregnskap for prosjektet. Klimaregnskapet viser seg å ende i underkant det en småbil avgir av CO2 på et år, og når vi ser på inngrep i naturen kan vi konstatere at dette er også den mest klimavennlige metode akkurat nå. Forteller Prosjektleder hos NKnett Vemund Kristiansen.

Historikk.  

I 2005 var det nettopp i Gildeskål kommune at selskapet ble etablert, og nå er det gjort noen viktige oppgraderinger. Siden 2005 har NKnett også etablert seg i Beiarn, Bodø, Fauske og Sørfold.

Med NKnett, er det sjelden annen ventetid enn tiden det tar å sende kunden en mottaker i posten.  I hastesaker kan kunden også kunne hente mottaker over skranken hos NKnett.

 

Gildeskaal logo.jpg                                 NK-nett logo.jpg

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS