helsesykepleier

Nytt fra Gildeskål helsestasjon

Helsestasjonen er bemannet hver dag fra 08-15.30. Fra uke 17 gjenopptar vi ordinær drift, med nødvendige tilpasninger for å ivareta behov for smittevern. Dette gjelder også skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom.
Av smittevernhensyn kan vi dessverre ikke ha Drop- in, men kun forhåndsavtalte konsultasjoner. Ta gjerne kontakt på telefon ved spørsmål.

Av smittevernhensyn ønsker vi ikke at søsken blir med ved konsultasjoner på helsestasjonen. Dersom barnet eller ledsagende foreldre har symptomer på sykdom, eller er i karantene, må dere ta kontakt med helsestasjonen før avtalte konsultasjoner. Det vil da vurderes om de kan utsettes.

Skolehelsetjenesten vil ha tilstedetid på skolene så snart de åpner for elever. Se informasjon fra skolen. Helsesykepleier kan gjerne kontaktes på telefon.

I tillegg til å være tilgjengelig for 1.-4. klasse på skolen, vil skolehelsetjenesten følge opp anbefalt program for alle elever. Dette innebærer tilbud om vaksinasjon i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet, samtaler med elever i 8. klasse og ellers oppfølging etter behov.

Helsestasjon: Elin Brattøy, tlf 99475366. Kan nås hverdager kl 08-15.30.

Jordmortjenesten: Monica Torbergsen, tlf 47514521

Inndyr skole: Malene Bjørklund Andersen, tlf 46844907. Kan nås hverdager kl 08-15.30

Nygårdsjøen og Sandhornøy skole: Tor Eivind Nilsen, tlf 48098344. Kan nås onsdag og torsdag 08-15.30

Sørarnøy skole: Elin Brattøy, tlf 99475366

MVGS avd Inndyr: Malene B. Andersen 46844907 og Tor Eivind Nilsen 4809834

Vi vil ivareta nødvendig smittevern, og vil ønske velkommen uten håndhilsing. Vi tilstreber å holde avstand, men i møte med barn er ikke dette alltid mulig. Vi anmoder foreldre om å utføre håndhygiene når de kommer til lokalene, og før de forlater.

 

Helsestasjon for ungdom (HFU).

Åpner for konsultasjoner fra onsdag 22.04.20. Åpningstid kl 16-18. Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom i alder 13-20 år, dvs fra ungdomsskolealder.

Det er mulig med Drop- in på HFU, men det kan ikke oppholde seg mer enn 3 personer av gangen i lokalene, grunnet regel om å holde 2 meter avstand. Vi vil ivareta smittevernhensyn, og anmoder alle om å desinfisere eller vaske hendene ved ankomst, og unngå håndhilsing.

Det er også mulig med videokonsultasjon for de som ikke kan møte opp, ta kontakt for avtale.

HFU: Jordmor Monica Torbergsen, tlf 47514521. Kan nås på telefon onsdager kl 16-18.

Timebestilling hverdager kl 08-15.30, på tlf 99475366.

Alle ansatte ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, HFU kan også nås ved bruk av sms. Husk at sensitive opplysninger ikke må deles på sms.

Reisevaksinasjon

Det kan nå bestilles avtale for reisevaksinasjon på helsestasjonen. Bestill i god tid, da vi ikke har lager av alle vaksiner.

 

HUSK: Dersom du har symptomer på forkjølelse, hoste, sår hals eller feber, eller du har vært utenlands de siste 2 ukene, skal du ikke komme til helsestasjonens lokaler.

 

Vi gleder oss til å møte barn, unge og foreldre igjen!

Vennlig hilsen alle oss i helsestasjonstjenesten.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS