Prisvinnere 1a (002)_300x200

Omdømmepris, Næringspris og kulturstipend

Nå er det på tide å nominere de som fortjener å vinne en pris for sin innsats i Gildeskål. Forslagsfrist for alle prisene er 15. april.

 Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris

 •  Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
 •  Forslagsfrist er 15. april.
 •  Vinneren kåres av Formannskapet.
 •  Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
 •  Omdømmepris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-
 •  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Nominasjonsfrist 15.april.
Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no  eller via eDialog

 
 

Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris

 •  Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen.
 •  Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd med formålet med prisen.
 •  Forslagsfrist er 15. april.
 •  Vinnere kåres av Formannskapet.
 •  Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
 •  Prisen består av en kunstnerisk gjenstand, med verdi inntil kr. 10.000,-
 •  Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
 
Nominasjonsfrist 15. april.
​Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no  eller via eDialog

 

 

 

Statutter for Gildeskål kommunes kulturstipend

 • Stipendet er søknadsbasert.
 • Stipendet kan søkes av personer med tilknytning til Gildeskål som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor kultur og/eller idrett.
 • Den som søker kulturstipend skal gi opplysninger om seg selv og om hvordan stipendet er tenkt brukt.
 • Kulturstipendet settes til inntil kr 10.000,-
 • Søknadsfristen er 15. april hvert år.
 • Stipendet må tas i bruk senest 12 måneder etter tildelingen og stipendiaten skal
 • innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig redegjørelse for hvordan det er brukt.
 • Levekårsutvalget avgjør i mai hvem som skal få stipendet.
 • Stipendet deles ut i kommunestyrets junimøte.
 • Skulle det ikke være egnede kandidater et år, deles ikke stipendet ut.
Søknadsfrist 15. april.
Søknad sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller via eDialog
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS