Omdømmeprisen_200x133

Og prisen gikk til Oscar Berg

Omdømmeprisen 2020

Årets prisvinner har i siden tidlig 80-tall vært opptatt av og fremmet Gildeskåls historie. Han har på en helt særegen måte klart å samle og engasjere mennesker med sin kunnskap og sin formidlerevne.

Omdømmeprisen skal tildeles en eller flere personer som er, eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.

Vinneren har gått fra sommerjobb med å registrere kulturminner på Gildeskål kirkested til å bli en stor kapasitet i Nordlandsmuseet. Når det arrangeres foredrag og vandringer trekker han alltid et stort publikum på grunn av hans evne til å levendegjøre historien, og hans engasjement for kirkestedet og kulturlandskap er viden kjent.
Vi er mange som skulle ønske at vi kunne ta en kopi av all kunnskap og historie som bor i årets vinner.

Vi gratulerer Oscar Berg som vinner av omdømmeprisen 2020!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS