Omdømmeprisen (4)

Omdømmeprisen til Heidi Meland

Gildeskål kommunes omdømmepris for 2021 ble tildelt Heidi Meland i kommmunestyrets møte 24.6.2021.

Heidi Meland var selv bortreist denne dagen, men dette var ordfører Bjørn Magne Pedersens begrunnelse for tildelingen av prisen:


Omdømmeprisen skal tildeles en eller flere personer som er, eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.

Med sitt engasjement for flyktninger som har kommet til Gildeskål langt ut over det som kunne forventes i vinnerens jobb, har hun gjort Gildeskål kjent nasjonalt for sin gode integrering av flyktninger.

Hun er et friluftsmenneske som har gitt mange mennesker gode turopplevelser, som turleder og som tilrettelegger i turlaget og turistforeningen.

Hennes utrettelige engasjement i lokalsamfunnet spenner over et vidt spekter, fra barnehagebygging og lokalpolitikk til korpsmusikk og har bidratt til at folk rundt oss snakker positivt om Gildeskål.

Hun har vært med å utvikle først GIFAS og senere KIG/Kigok til bedrifter som står for kvalitet og har høstet anerkjennelse langt ut over kommunens grenser.

Vinner av årets omdømmepris er Heidi Meland, som dessverre er bortreist og ikke kan være her i dag. Vi gratulerer!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS