Mennesker avstand

Opphevet 07.10.2021

Opphevet: Retningslinjer for bruk av kommunens lokaler

Skolenes gymsaler og Gildeskål kulturhus er åpne for fysiske aktiviteter/trening på kveldstid for barn og unge under 20 år, og for voksengrupper på inntil 10 personer.

Søknader om bruk av gymsaler sendes til de enkelte skolene. Kontaktinformasjon finner dere HER.

Søknader om bruk av hallen i kulturhuset sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller i brev til postboks 54, 8138 Inndyr.

For alle aktiviteter i gymsaler og hall gjelder disse reglene fra 18.6.2021: 

 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil30 personer innendørs. (Inntil 40 personer utendørs.)
 • Når det er praktisk mulig, kan hallen i kulturhuset deles av for to eller tre grupper.
 • Hver gruppe skal ha en hovedansvarlig.
 • Hovedansvarlig skal påse at overflater og utstyr rengjøres og at det luftes etter endt aktivitet.
  • Det må gjerne luftes underveis også.
  • For egen trygghet må man gjerne rengjøre kontaktflater også før bruk.
 • Garderober og dusjer kan nå benyttes.
 • Hovedansvarlig skal registrere deltakerne på aktiviteten. Skjema for registrering kan lastes ned fra kommunens nettside eller fås utlevert på skolene/servicetorget.
 • Registreringsskjemaet leveres i lukket konvolutt til rektor (gymsalene) og servicetorget (kulturhus) for hver uke.
 • Lag/foreninger kan gjerne levere registreringsskjemaene samlet i en konvolutt.
 • Registreringsskjema kan lastes ned HER eller fås utlevert sammen med konvolutter på skolene / servicetorget.
 • Kommunen oppbevarer listene i 14 dager, og tar jevnlig stikkprøver for å sikre at rutinene for registreringsskjemaer blir fulgt. 

 

Den kommunale ungdomsklubben på Inndyr er åpen, andre klubber må gjøre en selvstendig vurdering. 
 
Kommunale lokaler utenom skoler og barnehager

Kommunale lokaler utenom skoler og barnehager (som møterom på kommunehuset og Frivilligsentralen) kan lånes ut til møter o.l. under forutsetning av at gjeldende smittevernregler følges og at møtene skjer på tider som gjør at vi kan få utført nødvendig renhold. 

Rektorene administrerer utlån av sine lokaler.
Kontakt leder for Frivilligsentralen for dette lokalet, for andre møtelokaler tar du kontakt med vårt servicetorg

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS