Klatring - Frida Bringslimark

Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet og friluftsliv

I følge vedtatt planstrategi skal kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser revideres hvert fjerde år. Rådmannen mener det er hensiktsmessig å endre navnet på kommunedelplan til kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og denne plan legges nå ut på høring.

 

I forbindelse med oppstart av dette er et planprogram for arbeidet utarbeidet og lagt ut på høring.  Planprogrammet  er vedtatt av Plan og eiendomsutvalget, og sier noe om føringen for arbeidet, prosess, medverkning og tidsfrister. Se vedlagt planprogram.

 

Det er nå mulig å komme med innspill til planarbeidet. En ønsker innspill til:

- Planprogrammet

- Konkrete tiltak som kan innarbeides i ny plan. Dette gjelder da både nye anlegg og aktivitetstiltak​. Det blir vist til gjeldende plan med gjeldende handlingsdel for Gildeskål kommune. 

​Høringsfrist er satt til 08.10.19.

Innspil kan sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr. 

 

Vedlegg:

1. Planprogram

2. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2019 Gildeskål kommune

3. Referat oppstartsmøte

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS