folded_map_locations_14735

Oppstart av navnesak 5/2016, Gildeskål kommune

Lokal høring og kunngjøring av navnesaka

I forbindelse med veiadresseringen i kommunen er det noen av de valgte veiadressene som det må avklares skrivemåten på, dvs. at Kartverket ved stednavntjenesten skal godkjenne disse navnene før vi kan ta de i bruk som adressenavn.

Lov om stadnamn § 6 første ledd, femte setning sier at «(L)okale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknytning til.» Kommunen skal derfor gjøre kjent at det er reist navnesak slik at lokale organisasjoner som måtte ha et særlig forhold til stedsnavna, får høve til å uttale seg.

Vi vedlegger en liste over de veinavn/områdenavn der det skal avklares skrivemåten. Vi legger ut dette til orientering for alle berørte eiere/eiendommer der skrivemåten på veiadressen ikke er avklart/godkjent. Saka er sendt ut til alle lokalutvalgene i kommunen for behandling. Høringsfristen er satt til 10.12.2016.
Oversikt over veier til behandling i navnesak 5-2016

 

Tilbakemeldingen sendes til; Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr eller på e-post: postmottak@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune skal samordne disse høringsuttalelsene og sende de til; Kartverket, stednavntjenesten for endelig godkjenning.

 

 

 

Bjørnar Thoresen

Ing. oppmåling

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS