Skiløper

Oppstart kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Oppstartvarsel for utarbeidelse av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument og et styringsredskap for å oppnå målsetningene kommunen har når det gjelder anlegg og aktiviteter innenfor idrett og fysisk aktivitet. Planen skal initieres og vedtas av kommunestyret. Revisjon av planen etter plan- og bygningsloven skjer minst en gang i løpet av hver valgperiode, og ved vesentlige endringer i planen. (KKD – Bestemmelser og tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015).

Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 ønsker blant annet å synliggjøre sammenhengen mellom fysisk aktivitet og naturopplevelser som:

  • Viktige faktorer i forhold til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
  • Trivselsskapende elementer
  • Næringspolitiske faktorer

Planen skal søke å synliggjøre en helhetstenking som vil vise at relativt små innsatser på mange områder har langsiktig store effekter på andre områder. Dette medfører at planen inneholder mange tiltak som er av forskjellig karakter, finansiert på forskjellige måter og med mange forskjellige ansvarlige.

Gildeskål kommune arbeider for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de:

  • - kan ta vare på seg selv og andre
  • - er motivert for videre læring og utvikling gjennom livsløpet
  • - kan fungere godt i arbeidslivet
  • - tar del i fellesskapet på fritiden
  • - tar samfunnsansvar

Det er satt krav fra kulturdepartementet og Nordland Fylkeskommune om planen for å få mulighet til å søke om spillemidler fra Norsk Tipping. Formålet med disse er å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Kommuner, idrettslag, ulike godkjente organisasjoner og andre sammenslutninger kan søke. Se https://www.nfk.no/tjenester/spillemidler-idrettsanlegg.749587.aspx for nærmere informasjon.

 

Frist for innspill er 16/9-2015, og kan rettes til prosjektansvarlig Hege Thomesen

hege@kontortjeneste.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS