group_chat_interaction_800_9894

Ordførerens hjørne - Revisjon av kommuneplanen for Gildeskål.

Kommuneplanen og de underliggende planer er under revisjon Jeg vil med dette oppfordre alle innbyggerne, både de faste og de som bor her i fritiden, samt alt næringsliv om å være aktiv i denne prosessen. Når planen endelig er vedtatt i juni 2014 vil den være styrende for samfunnsutviklingen på de fleste områder.

 

Kommuneplanen og de underliggende planer er under revisjon
Jeg vil med dette oppfordre alle innbyggerne, både de faste og de som bor her i fritiden, samt alt næringsliv om å være aktiv i denne prosessen. Når planen endelig er vedtatt i juni 2014 vil den være styrende for samfunnsutviklingen på de fleste områder.
På kommunens hjemmeside under: Politikk - Planer og styringsdokumenter – Revisjon av kommuneplan 2014 – 2025 finner du bl.a forslag til planprogram Gildeskål mot 2030.
Innspill til Prosessplan er 15 juni i år.
Slik jeg ser det er det viktigst at dere tar for dere Samfunnsdelen først og bringer på bane debatten i samfunnet hvordan dere ønsker at kommunen, og lokalsamfunnet der dere bor og virker skal utvikle seg. Hovedutfordringene i planstrategien vedtatt av kommunestyret har fokus på:
1.       Levekår-oppvekst, kultur, helse og folkehelse.
2.       Verdiskapning og næringsutvikling.
3.       Befolkning / bosetning / boliger.
4.       Kommuneorganisasjon – kompetanse, rekruttering og økonomi.
 I forslag til planprogram er de underliggende utfordringer til de 4 foregående punktene listet opp, men forhåpentlig har dere flere innfallsvinklinger her.
Jeg oppfordrer dere til aktivt å bruke lokalutvalgene i enhver grend for å systematisere dette. Dere kan også sende forslag direkte på nettsiden.
I løpet av Juli – september blir det gjennomført folkemøter i hver krets hvor vi skal enes om en fremtidsrettet samfunnsutvikling basert på blant annet deres innspill. Så vet jeg av erfaring at kanskje de fleste er opptatt av arealplanen, og det er bra, men samfunnsdelen legger grunnlaget for arealutnyttelsen. Frist for innspill er 01. oktober.
Et eksempel er : ønsker du at Gildeskåls befolkning skal øke til 2500 personer i denne perioden så vil det påvirke boligpolitikk, helse, skole, barnehage, kultur, samferdsel osv. Gjennom dette kan dere som innbyggere forme samfunnet slik dere vil ha det.
Lykke til.
Petter J.
 

LES MER: Melding om planoppstart

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS