Ordfører Bjørn Magne Pedersen  inviterer til tur (2)

Fredag 16. oktober

Ordførerens tur!

Tradisjonen tro blir det i regi av Salten Friluftsråd arrangert ordførerens tur i alle kommunene etter hvert kommunevalg. Årets tur går til Høgfjellknubben.

Turene fordeles etter en plan utover året og dette året har Gildeskål fått tildelt oktober måned. For å få oppmerksomhet rundt 55 forførende friluftsmål i Salten er vi oppfordret til å velge en av disse turene i egen kommune.

Jeg har besluttet å legge turen til Høgfjellsknubben på Inndyr og har invitert med meg alle avgangselevene i kommunen med lærere og vår nye kommunalsjef familie, oppvekst og kultur Fred Johansen. Salten Friluftsråd stiller med Knut Berntsen. Ønsker gjerne å høre med avgangselevene som snart står på trappene til å ta videregående skole hva som skal til for at de etter endt utdanning skulle ønske å bosette seg i kommunen vår.

Dersom det er flere som har lyst til å delta på turen er dere alle hjertelig velkommen!

Vi starter ved Inndyr skole kl. 09.00; husk klær tilpasset været og godt skotøy, samt mat og drikke! 

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Magne Pedersen
Ordfører

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS