Folkehelsebilde

Oversikt over helsetilstander og påvirkningsfaktorer i Gildeskål kommune 2019 - 2023

En oversiktsrapport over folkehelseutfordringer i kommunen utarbeidet av folkehelsekoordinator og ressursgruppe for folkehelse

I følge Folkehelseloven §5 pålegges kommunen å ha en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen og denne skal revideres på et tidsintervall på inntil fire år. I kommunestyremøtet 26.06.2019 ble oversikten som avdekker ulike folkehelseutfordringer og forslag til tiltak vedtatt. Tiltakene er anbefalinger fra rådmannens side som de ulike avdelingen og sektorene må samarbeide om og sette av midler til. 
 

Gildeskål kommunes oversikt over helsetilstander og påvirkningsfaktorer 2019 finner du her.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS